REGULAMIN


§.1 Reklamacja

Jeśli jesteś kupującym - konsumentem masz możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny i zwrotu zakupionego u nas produktu w ciągu 31 dni od otrzymania przesyłki.

Do wysyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu, oraz paragon. Paragon i formularz nie jest konieczny, jednak będzie bardzo pomocny w procesie realizacji zwrotu.

Produkt prosimy dobrze zabezpieczyć i najlepiej odesłać go rejestrowaną formą wysyłki. Zwrot polecamy nadać: paczką pocztową ekonomiczną Pocztą Polską na podany adres do zwrotów.

Bardzo prosimy nie nadawać przesyłek za pobraniem, a także bezpośrednio do paczkomatów w okolicy naszej siedziby.

Zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.

§.2 Dostawa

2.1 Naszym zadaniem jest dostarczenie produktu na wstazany adres przez klienta

2.2 W przypadku opóźnienia dostawy, postaramy sie poinformować o szacowanym dniu dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy z Naszego powodu możemy podarować kod rabatowy.W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

2.3 W niektórych sytuacjach kurier może poprosić o podpisanie potwierzenia odbioru. W takim przypadklu prosimy zachować potwierdzenie.

2.4 Dostawe produktu na terenie Polski realizowane są przez kuriera, koszt dostawy jest uzależniony od gabarytu i wagi paczki. Na terenach zagranicznych koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie. Wysyłka za granice tylko po wcześniejszej przepłącie na konto firmowe

2.5 Każdy towar dostarczamy w naszym standardowym opakowaniu.

2.6 Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Ciebie w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Ciebie ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu

2.7 Podczas otwierania paczek prosimy ostrożnie posługiwać się ostrymi narzędziami żeby nie uszkodzić towar.

2.8 Jeśli z przyczyn losowych nie możesz odebrać paczki, możemy bezpłanie zmienić datę dostarczenia przesyłki, lub zlecić indywidualny odbiór u przeważnika. W takiej sutuacji prosimy o wcześniejszy kontakt.

2.9 Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie przyjmiesz dostawy lub nie odbierzesz Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a) naliczyć opłatę za magazynowanie produktu w zależniości od przewoźnika, oraz poniesnionych wszelkich kosztów z tego tytułu

b) nie zlecać ponowną próbę dostarczenia produktu i zlecić natychmiastową rezygne z umowy, w którym to przypadku zwrócimy Tobie lub firmie pieniądze zapłacone nam za ustaloną wcześniej usługę/towar, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie powyżej).

§.3 Towar/usługa

3.1. Każdy produkt jest fabrycznie nowy, zapakowany w folipak.

3.2. Do każdego zamówienia dostarczony jest paragon lub faktura. W przypadku jego braku należy od razu poinfomować Nas mailową (biuro@stardruk24.pl ) prześlemy paragon drogą mailową

3.3. Przed dostarczeniem Produktu możemy w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących materiału, koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów.

3.4. Przesłanie decyzji reklamowanego produktu w ciagu 14 dni od jego otrzymania.

§.4 Inne

W przypadku niejasności lub chęci uzyskania więcej informacji odnośnie regulaminu prosimy o kontakt mailowy "biuro@stardruk24.pl "