Postanowienia Ogólne 

- Administratorem danych jest StarDruk 24 z siedzibą w Przystajń ul.Częstochowska 13 42-141 Przystajń, NIP: 57414114140. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

- Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

- Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

- Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

- poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego www.mydevil.net, funkcjonującego pod adresem www.stardruk24.pl

Odstąpienie od umowy

-Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 

z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

-Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres biuro@stardruk24.pl

-Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). 

-Koszty odesłania towaru do sklepu nie podlegają zwrotowi.

-W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

-Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

-Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

-Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem 

-Koszt wysyłki w przypadku WYMIANY produktu na inny wzór/rozmiar pokrywa kupujący (15zł za pobraniem). Metoda płatności może uleć zmianie w przypadku porozumienia się klienta ze sprzedającym

 

 

§.1 Reklamacja

1.1Jeśli jesteś kupującym - konsumentem masz możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny i zwrotu zakupionego u nas produktu w ciągu 31 dni od otrzymania przesyłki.

1.2 Do wysyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu, oraz paragon. Paragon i formularz nie jest konieczny, jednak będzie bardzo pomocny w procesie realizacji zwrotu.

1.3 Produkt prosimy dobrze zabezpieczyć i najlepiej odesłać go rejestrowaną formą wysyłki. Zwrot polecamy nadać: paczką pocztową ekonomiczną Pocztą Polską na podany adres do zwrotów.

1.4 Bardzo prosimy nie nadawać przesyłek za pobraniem, a także bezpośrednio do paczkomatów w okolicy naszej siedziby.

1.5 Zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.

1.6 Reklamowany produkt proszę odesłać na adres:
StarDruk 24
Sławomir Patrzyk 
ul.Częstochowska 13
42-141 Przystajń 

1.7 Czas rozpatrzenia reklamacji do 14 dni.

§.2 Dostawa

2.1 Naszym zadaniem jest dostarczenie produktu na wstazany adres przez klienta

2.2 W przypadku opóźnienia dostawy, postaramy sie poinformować o szacowanym dniu dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy z Naszego powodu możemy podarować kod rabatowy.W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

2.3 W niektórych sytuacjach kurier może poprosić o podpisanie potwierzenia odbioru. W takim przypadklu prosimy zachować potwierdzenie.

2.4 Dostawe produktu na terenie Polski realizowane są przez kuriera, koszt dostawy jest uzależniony od gabarytu i wagi paczki. Na terenach zagranicznych koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie. Wysyłka za granice tylko po wcześniejszej przepłącie na konto firmowe

2.5 Każdy towar dostarczamy w naszym standardowym opakowaniu.

2.6 Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Ciebie w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Ciebie ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu

2.7 Podczas otwierania paczek prosimy ostrożnie posługiwać się ostrymi narzędziami żeby nie uszkodzić towar.

2.8 Jeśli z przyczyn losowych nie możesz odebrać paczki, możemy bezpłanie zmienić datę dostarczenia przesyłki, lub zlecić indywidualny odbiór u przeważnika. W takiej sutuacji prosimy o wcześniejszy kontakt.

2.9 Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie 

przyjmiesz dostawy lub nie odbierzesz Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a) naliczyć opłatę za magazynowanie produktu w zależniości od przewoźnika, oraz poniesnionych wszelkich kosztów z tego tytułu

b) nie zlecać ponowną próbę dostarczenia produktu i zlecić natychmiastową rezygne z umowy, w którym to przypadku zwrócimy Tobie lub firmie pieniądze zapłacone nam za ustaloną wcześniej usługę/towar, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie powyżej).

§.3 Towar/usługa

3.1. Każdy produkt jest fabrycznie nowy, zapakowany w folipak.

3.2. Do każdego zamówienia dostarczony jest paragon lub faktura. W przypadku jego braku należy od razu poinfomować Nas mailową (biuro@stardruk24.pl ) prześlemy paragon drogą mailową

3.3. Przed dostarczeniem Produktu możemy w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących materiału, koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów.

3.4. Przesłanie decyzji reklamowanego produktu w ciagu 14 dni od jego otrzymania.

§.5 Współpraca z partnerami

5.1. Zwroty klientów:

a)  bez uzasadnionej przyczyny, koszty produkty i wysyłki pokrywa firma reklamujący dany produkt/markę (lub kwota ta zostanie odjęta od wypłaty prowizji) 

b) z powodu uszkodzenia, wady fabrycznej lub niezgodności z opisem pokrywa firma StarDruk24,

c) koszta przesyłki z tytuły wymiany na inny rozmiar/model w jedną stronę pokrywa firma reklamujący dany produkt/markę

5.2. Wyplata prowizji następuje 15 lub 28 dnia każdego miesiąca,

5.3. Od każdej zarobionej kwoty należy zapłacić odpowiedni podatek. W StarDruk24 odprowadzamy wszystkie należne podatki w imieniu naszych użytkowników a wysokość podatku wynosi:

a). Przedsiębiorca prowadzący działalność, który wystawi fakturę- 3%

b). Osoba prywatna, nie prowadząca działalności, nie wystawiająca faktury -7%

5.4. Reklama swoich produktów i usług na sklepie pod adresem www.stardruk24.pl/sklep jest całkowicie darmowa,

5.5. Każdy partner korzystający z usług reklamowych sklepu, otrzyma indywidualnego opiekuna 

§.6 Inne

W przypadku niejasności lub chęci uzyskania więcej informacji odnośnie regulaminu prosimy o kontakt mailowy "biuro@stardruk24.pl "